SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜLATIN VE KUZEY AMERİKA ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Dersler

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamak için iki zorunlu altı seçmeli olmak üzere toplam olarak en az sekiz dersin ve kredisiz olan Prothesis Seminer dersinin yanı sıra zorunlu olarak kredi yüküne sayılmayacak şekilde üç kur İspanyolca dil derslerinin başarı ile tamamlanması ve Tez Çalışmasında da başarılı olunması gerekmektedir. Seçmeli derslerin bir tanesi diğer bölge çalışmaları programları (Asya Çalışmaları, Avrasya Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmaları) tarafından sunulan dersler arasından seçilecektir. Geri kalan seçmeli dersler ise diğer programlardan alınabilir.


Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin iki zorunlu ve sekiz seçmeli olmak üzere toplam on kredili dersi ve kredisiz olan zorunlu Bitirme Projesi dersinin yanı sıra zorunlu olarak kredi yüküne sayılmayacak şekilde üç kur İspanyolca dil derslerini başarılı olarak tamamlamaları gerekmektedir.